STEINWAY Sverige
Sverige

SV

Contact Any questions?
Company

Steinwaypianon

Ser du skillnaden mellan en Steinwayflygel och ett Steinwaypiano? Självklart utseendet, men när det gäller själva produktionskrav ser vi inte en enda. Båda tillverkas av samma fackmän, på samma plats, med samma material, teknik och produktionsprocesser. Därför är också våra pianon av allra högsta kvalitet. Ett noggrant öga för minsta detalj samt de många patenterade processer och specifika konstruktionsfunktioner (såsom resonansbotten och hexagrip stämstock) resulterar i ett piano som många musikälskare betraktar som världens bästa.

Mer info

Phone Contact Contact