STEINWAY Sverige
Sverige

 

Passion, engagemang, erfarenhet - det är endast några egenskaper som kännetecknar Steinways hantverkare. Medvetna om hur mycket glädje Steinwayflyglar och -pianon sprider runt om i världen tillverkar våra medarbetare ”sina” instrument med största omsorg och yrkesstolthet. Resultatet är en flygel eller ett piano som har en själ. Personalomsättningen är ett icke-existerande begrepp på Steinway & Sons. Här finns medarbetare med 25, 40, till och med 50 år tjänstgöring, var och en med sin egen historia – lyssna gärna till några berättelser

Fabrik turné i Hamburg

Steinways Hantverkare

Experience the difference.

Always nearby.

Contact
Callback Service Callback Service Contact Contact