STEINWAY Sweden
Sweden

EN

Contact Any questions?
Company

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehåll

Innehållet på vår hemsida har skapats med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållets riktighet och fullständighet, eller att det är helt aktuell. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vår egen innehåll på denna webbplats i enlighet med gällande svenska lag. Men tjänsteleverantörerna är inte skyldiga att övervaka information från tredje part som de överför eller lagrar, eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Eventuella krav enligt gällande lag för att ta bort eller spärra användningen av information förblir opåverkat. Emellertid är endast möjliga ansvar i detta avseende från den tidpunkt då vi blir medvetna om en verklig överträdelse. Efter anmälan av ett sådant brott, kommer vi genast att ta bort det berörda innehållet.

 

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Av denna anledning kan vi inte acceptera något ansvar för deras innehåll. Respektive leverantör eller operatör på någon länkad webbplats är ansvarig för innehållet. Länkade webbplatser kontrollerades vid skrivande stund för eventuella lagöverträdelser. Vi identifierade inte någon olagligt innehåll när länkarna skapades. Konstant kontroll av länkade sidor är inte möjligt utan konkreta bevis för ett brott. Efter anmälan av brott, kommer vi genast att ta bort de berörda företagen.


Upphovsrätt

Operatörerna av denna webbplats gör allt för att respektera andras upphovsrätt och för att använda sina egna verk eller de i det offentliga rummet. Innehållet och arbetet på dessa sidor som har skapats av verksamhetsutövaren är föremål för tysk upphovsrätt. Bidrag från tredje part är markerade som sådana. Reproduktion, modifiering, distribution, och någon form av användning utanför gränserna för upphovsrätten krävs skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdning och kopiering delar av denna webbplats är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk.


Integritetspolicy

När vi samlar in personuppgifter ( såsom namn, adresser och epostadresser) sker detta på frivillig basis där detta är möjligt. Besökare kan alltid använda webbplatsen och våra tjänster utan att avslöja personuppgifter i den mån det är möjligt. Vi härmed uttryckligen invänder oss mot användningen av kontaktuppgifter som krävs enligt lag av tredje part vid offentliggörande av oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörernas webbplats förbehåller uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder om oönskad reklam information tas emot, inklusive skräppost.

 

 

Insamling av personuppgifter (såsom namn, adresser och e-postadresser) sker på frivillig basis. De samlas in, bearbetas och används i enlighet med gällande föreskrifter om dataskydd, särskilt Pul 1998:204.

 

Besökare kan alltid använda webbplatsen och våra tjänster utan att avslöja personuppgifter i den mån det är möjligt. Härmed invänder vi oss uttryckligen mot användningen av kontaktuppgifter som krävs enligt lag av tredje part vid utskick av oönskad reklam och informationsmaterial. Webbplatsens aktörer förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om oönskad reklam information tas emot,inklusive skräppost. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies, vilket är textfiler som lagras på din dator för att underlätta en analys av din webbplats använder. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den sedan lagras. Men om IP anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress att trunkeras av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller andra stater som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adress skickas till en Google-server i USA. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om hemsidans aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användning av webbplatsen och Internet i allmänhet för operatören. IP-adressen som överförs av webbläsaren i samband med Google Analytics kommer inte att länkas med någon annan information som innehas av Google. Du kan förhindra användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men observera att genom detta val kan du kanske inte använda webbplatsens funktioner i största möjliga utsträckning. Du kan också förhindra att information som genereras av cookien om din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) samlas in och skickas till Google samt behandling av dessa uppgifter av Google genom att hämta och installera plugin-finns på följande länk: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). När det gäller debatten om användningen av analytiska verktyg med full IP-adresser, vill vi påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()" och därmed IP-adresser endast behandlas i en förkortad form för att göra personnummer omöjlig.

 

Steinway & Sons 2014

 

Phone Contact Contact