STEINWAY Lietuva
Lietuva

LT

Kontaktas Klausimai
„Steinway“ manufaktūra

Ribota atsakomybė

ATSAKOMYBĖ UŽ TURINĮ

Mūsų svetainės turinys sukurtas labai rūpestingai. Vienok, mes negalime garantuoti jos turinio pilnumo ir tikslumo, nei kad jis yra pilnai atnaujintas. Kaip paslaugos tiekėjai, mes

atsakome už savo pačių pateiktą svetainės turinį pagal German Interstate Media Agreement 6 skyriaus 1 straipsnį, bei German Teleservices Act 8 skyriaus 1 straipsnį. Vienok paslaugos tiekėjas neprivalo stebėti trečiųjų šalių informacijos, kurią jie teikia ar saugo, ar tirti nelegalios jų veiklos aplinkybes. Nėra reikalavimo pašalinti ar blokuoti tokią informaciją. Vienok, atsakomybė šiuo atveju yra prisiimama, bet tik tuo atveju, kai mes informuojami apie tokios informacijos klaidingumą. Jei tik būsime informuoti apie informacijoa klaidingumą, mes nedelsiant ją pašalinsime.

Atsakomybė už nuorodas

Mūsų svetainė turi nuorodas į kitas svetaines, kurių mes nekontroliuojame. Dėl šios priežąsties mes negalime prisiimti atsakomybės už jų turinį. Gerbiamieji nurodomųjų svetainių tiekėjai ar operatoriai atsako už savo pateiktą turinį. Nurodomosios svetainės yra patikrinamos , ar neturi teisinių pažeidimų svetainės kūrimo metu. Mes nematome jokių teisės pažeidimų tuo metu, kai sukuriamos nuorodos į jas. Tačiau mes nepajėgūs pastoviai sekti nurodytų svetainių, ar laikui bėgant jose neatsiranda konkrečių pažeidimų. Jei gautume informaciją apie tokius pažeidimus, mes nedelsiant pašalintume nuorodas į tokias svetaines.

Autorinės teisės

Šios svetainės valdytojai deda visas pastangas gerbiant kitų autorines teises ir jų viešai skelbiamą informaciją. Šioje svetainėje sukurti tekstai ir turinys yra Vokietijos autorinių teisių objektas. Trečiųjų šalių įnašas yra visada atitinkamai nurodomas. Turimnio kopijavimas, pakeitimas, platinimas ar bet koks panaudojimas už autorinių teisių ribų reikalauja gerbiamo autoriaus raštiško sutikimo. Teksto ar jo dalių kopijavimas iš svetainės yra leistinas tik privačiam, nekomerciniam naudojimui.

Privatumo politika

Kai mes renkame privačią informaciją ( pavardes, adresus, el. pašto adresus), tai daroma tik su sutikimu, kai tik tai įmanoma. Lankytojai visada gali naudotis mūsų svetaine ir jos paslaugomis neatskleisdami asmeninės informacijos, tiek kiek tai įmanoma. Vienok mes prieštaraujame trečiųjų šalių bandymams pasinaudoti kontaktine informacija ir siūsti reklamą, įskaitant brukalus el. pašte.

Jei mes renkame asmeninę informaciją ( pavardes, adresus, el.pašto adresus) , tai tiktai laisvanorišku pagrindu. Visa asmeninė informacija surenkama, apdorojama ir panaudojama sutinkamai su duomenų apsaugos įstatymais, ypač Federal Data Protection Act ( BDSG) ir Teleservices Data Protection Act (TDDSG). 

Ši svetainė naudoja Google Analytics, tinklo analizės tarnybą suteikiamą Google, Inc. (“Google”). Google Analytics naudoja slapukus, kurie yra tekstiniai failai, saugomi jūsų sistemoje palengvinant jūsų svetainės naudojimo analizę. Informacija sukuriama slapukų apie tai, kaip jūs naudojate svetainę paprastai perduodama į Google serverį Jungtinėse Valstijose, kur ji yra saugoma. Vienok, jei IP anonimizavimas yra aktyvuotas šiai svetainei, jūsų IP adresas bus  sutrumpinamas  Google kaip Europos Sąjungos nario, kaip yra nustatyta  Susitarime dėl Europos ekonominės bendijos. Tik išskirtiniais atvejais pilnas IP adresas bus nusiųstas į  Google serverį Jungtinėse Valstijose ir sutrumpintas tenai. Svetainės operatoriaus teisėmis  Google panaudos šią informaciją siekiant įvertinti mūsų svetainės naudojimą , sukurti ataskaitas apie jos veikimą ir kitas paslaugas , susijusias su svetaine bei internetu . IP adresas gautas iš jūsų naršyklės ryšium su Google Analytics  nebus asocijuojamas su jokia kita Google naudojama informacija. Jūs galite išvengti slapukų naudojimo pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad taip darydami negalėsite pasinaudoti visomis mūsų svetainės savybėmis ir visoms jos galimybėmis.       Jūs galite išvengti slapukų sukuriamos informacijos perdavimo apie mūsų svetainės naudojimą (tame tarpe ir apie jūsų IP adresą) ir jos nusiuntimo Google, taip pat ir Google pasikraudami ir instaliuodami naršyklės priedą pagal šią nuorodą: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Gerbiant debatus apie analizės įrankių naudojimą naudojant pilnus IP adresus, mes norėtume pabrėžti , kad ši svetainė naudoja Google Analytics su  pratęsimu  "_anonymizeIp()" ir tokiu būdu IP adresai yra naudojami tik sutrumpintoje versijoje, neleidžiančioje asmeninės identifikacijos.

Steinway & Sons 2014

Phone Kontaktas Kontaktas