STEINWAY საქართველო
ინსტრუმენტები
საკონტაქტო ინფორმაცია კიდევ გაქვთ შეკითხვები?

საავტორო უფლებები

თქვენი მონაცემების დამუშავებისას ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს ინეტერესს მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობასთან შესაბამისად.

მონაცემთა მიმოცვლა ვებ საიტზე

ჩვენი საიტის გამოყენებისას არ არის აუცილებელი პერსონალური ინფორმაციის გადმოცემა, თუმცა როდესაც იმყოფებით ჩვენს საიტზე, ლოგ ფაილი იგაზვნება თქვენი ბრაუზერის მეშვეობით და ავტომატურად თავსდება ჩვენს სერვერზე. ჩვენ ასევე ვიყენებთ Google ანალიტიკს ვებ საიტის მონაცემეთა ანალიზისთვის. ჩვენს საიტზე სტუმრობისას ხდება შემდეგი მონაცემთა გადმოცემა:


ვებ საიტზე წვდომა

ვბრაუზერის ტიპი და ვერსია
გამოყენებული ოპერაციული სისტემა
ვებ ლინკი( მანამდე გამოყენებული ლინკი)
სერვერის ოთხოვნის რიცხვი და დრო, ჩვენს საიტზე ყოფნის თვითეულ გვერდზე
საშუალოდ შეწონილი დრო
ქვეყანა და IP მისამართი

ამ ინფორმაციის მოგროვება და გამოყენება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სატისტიკური მონაცემების დამუშავებისთვის და არ იზრახავს პიროვნების იდენთიფიკაციას. მონაცემების არ არის კონსოლიდირებული სხვა წყაროებიდან.

ქუქიები

ჩვენი ვებ საიტი იყენებს ქუქიებს გვერდების რაოდენობაზე. ეს გვეხმარება რომ ჩვენი სერვისები გავხადოთ უფრო მოქნილი, ეფექტური და დაცული. ქუქიები არის პატარა ტექსტ ფაილები რომელიც დამახსოვრებულია თქვენი ვებ ბრაუზერის მიერ და განთავსებულია თქვენს კომპიუტერში. ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქიების უმეტესობა არის მოკლე–დროის ქუქიები (სესიის ქუქიები)რომელიც ავტომატურად იშლება თქვენი ვიზიტის დასრულების შემდგომ. ქუქიები არ აზიანებს თქვენს კომპიუტერს და არ შეიცავს ვირუსებს.


GOOGLE ანალიტკისი

ეს ვებ საიტი იყენებს GOOGLE ანალიტიკს, ვებ ანალიტიკური სერვიცი GOOGLE მიერ. Inc.(“Google”). GOOGLE ანალიტიკი იყენებს ქუქიებს, რომელიც არის ტექსტ ფაილები განთავსებული თქვენს სისტემაში რათა ხელი შეუწყოს თქვენს მიერ ვებ საიტის გამოყენების ანალიზს.  თქვენს შესახებ ინფორმაცია რომელსაც ინახავს ქუქიები როგორც წესი გადაეცემა და თავსდება GOOGLE – ის სერვერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

მიუხედავად იმისა რომ IP ანინომირუობა გააქტიურებულია ვებ გვერდზე, თქვენი IP მისამართი ნაწილობრივ დაფარულია Google – ის მიერ ევროკავშირის წევრ ან ევროპული ეკენომიკური არეალის ქვეყნებისთვის. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევბში იგზავნება სრული IP  მისამართი Google – ის ამერიკულ სერვერზე და ნაწილბრივ დაფარვა მოხდება იქ. ამ ინფორმაციის გამოყენება Google – ის მიერ ხდება რათა მოხდეს თქვენს მიერ ამ საიტის გამოყენების შეფასება. თქვენი ბრაუზერის მიერ მიწოდებული IP მისამართი რომელიც კავშირში არის Google ანალიტიკთან არ იქნება ასოცირებული სხვა ინფორმაციასთან რომელსაც ფლობს Google. თქვენ შეგიძლიათ აიცილოთ თავიდან cookies – ების გამოყენება ბრაუზერის სეთინგებში შესაბამისი ცვლილებით, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ რომ ცვლილებამ შესაძლებელია არ მოგცეთ ამ ვებ საიტის არული ფუნქციონალის გამოეყენბის შესაძლებლობა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ cookie – ების მიერ გენერირებული ინფორმაციის მოგროვება საიტის გამოყენებაზე (IP მისამართის ჩათვლით) და Google გადაგზავნა შემდგომი გამოყენებისთვის ბრაუზერში დამატებითი პლუგინის ინსტალირებით რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ ლინკიდან http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. რაც შეეხება აზრს ანალიტიკური თულსების გამოყენებაზე სრული – დაუფარავი IP მისამართით, ჩვენ გვსურს იცოდეთ რომ ვებ საიტი იყენებს Google ანალიტიკის ექსტენშენს "_anonymizeIp()" ასე რომ IP მისამართი არის მხოლოდ შემოკლებული სახით, რაც გამორიცხავს პიროვნების იდენტიფიკაციას.

 

მონაცემთა შეგროვება და გადაცემა

თუ თქვენს მიერ მოხდება საკონტაქტო ან სხვა ფორმის შევსება სადაც ჩვენ ვითხოვთ სახელს, მისამართს და ელ. ფოსტას რათა მოხდეს თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის დამუშავება, უნდა იცოდეთ რომ ამ მონაცემთა გაზიარება კომპანიის შიგნით ხდება მხოლოდ ჩვენთან ავტორიზებულ დილერებთან. თქვენ ასევე ეთანხმებით რომ ეს ინფორმაცია შესაძლებელია იქნას შენახული რათა შევაფასოთ მომხმარებელთან ურთიერთობა ან გამოვიყენოთ სხვადასხვა სარეკლამო ან პრომო  შემოთავაზებებისთვის ჩვენი და ჩვენი დიელერების მიერ.

ინფორმაცია და გაუქმება

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოითხოვოთ თქვენს შესახებ განთავსებული ინფორმაცია (მისი წარმოშობა, დანიშნულება და მიზეზი) ჩვენს ბაზებში ყველანაირი დამატებითი ვალდებულების გარეშე. ანალოგიურად ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ შევასწოროთ, დავბლოკოთ ან წავშალოთ თქვენს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია.

თქვენ შეგიძლიათ უკან გამოითხოვოთ თქვენს შესახებ ინფორმაიცა რომელიც გამოიყენება სარეკლამო შეთავაზებებისთვის.

 

გთხოვთ დაგვიკავრშიდით:

Steinway & Sons
ო. დგებუაძე #10102
თბილისი საქართველო
Tel.: +236 40 45
info@steinway.ge