STEINWAY საქართველო
ინსტრუმენტები
საკონტაქტო ინფორმაცია კიდევ გაქვთ შეკითხვები?

სამართლებლივი პასუხისმგებლობა

კონტენტი

ჩვენი ვებ საიტის კონტენტი შექმნილია დიდი მზრუნველობით. თუმცა, ჩვენ უძლური ვართ უზრუნველყოთ გარანტია კონტენტის უცდომელობაზე და სისრულეზე. როგორც სერვისის პროვაიდერები, ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ჩვენს საკუთარ კონტენტზე კანონმდებლობის შესაბამისად, თუმცაღა სერვისი მომწოდებელი არ არის ვალდებული მესამე წყაროს მიერ განთავასებულ ინფორმაციის მონიტორნინგზე.

ბმულები

ჩვენი ვებსაიტი მოიცავს სხვა ვებ საიტების ბმულებს, რომელებზე ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი. გამომდინარე აქედან ჩვენ არ შეგვიძლია პასუხისმგებლობის მათ კონტენტზე. დალინკული საიტები, ამ ბულმების შექმნის დროს იყვნენ შემოწმებულები

და შესაბამისად ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერანაირი კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, გამომიდნარე აქედან ეს ლინკები იქნა განთავსებული ჩვენს ვებ საიტზე. დარღვევებზე უტყუარი ფაქტების გარეშე დალინკული ბმულების მუდმივი ინსპექტირება არ ხორციელდება.
დარღვევებზე შეტყობინების ან აღმოჩენის შემთხვევაში, ჩვენ წავშლით ბმულს.

საავტორო უფლებები

საიტზე გამოყენებული მასალების საავტორო უფლებები დაცულია. მესამე პირის კონტრიბუცია აღნიშნულია ასეთად. რეპროდუქცია, მოდიფიკაცია, დისტრიბუცია და სხვა სახის გამოყენება, საავტორო უფლებები მოითხოვს წერილობით ნებართვას ავტორისგან. ვებ საიტის ჩამოტვირთვა და კოპირება შესაძლებელია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არ შეიძლება კომერციული მიზნებისთვის.

კონფიდენციალურობა

როდესაც მონაცემები იკრიბება (როგორიცაა მეილი, მისამართი და სახელი) ეს ხდება თქვენი ნების საფუძველზე მოცემული ფორმების შევსებისას. ვიზიტორმა ჩვენი საიტი შეიძლება გამოიყენოს ამ მონაცემების გაზიარების გარეშეც. თუმცა ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ამ ინფორმაციის მესამე პირის მიერ გამოყენებას, რეკლამისთვის ან სხვა მიზნებისთვის. ასევე საიტის ოპერატორი უფლებას იტოვებს განახორციელოს კანონის შესაბამისი ქმედება თუ იქნება გამოგზავნილი აკრძალული რეკლამა, სპამის ჩათვლით.

ვინაიდან  ჩვენს მიერ ხდება  პერსონალურს ინფორმაციის შეგროვება (როგორებიც არის , სახელი&გვარი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტა) , მართალია ინფორმაციის მოწოდება თქვენი მხირდან ნებაყოფლობითია, თუმცაღა ყოველი პირადი სახის ინფორმაცია , რომელიც აკუმულირდება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში  დაცულია ფედერალური მონაცემთა დაცვის აქტისა (BDSG) და ტელე-მომსახურე მონაცემთა დაცვის აქტის (TDDSG) შესაბამისად.

ვებ-გვერდის ვიზიტორებს თავისუფლად შეუძლიათ დაგვიტოვონ პირადი ინფორმაცია. ჩვენ პირდაპირ ვეწინააღმდეგებით , მესამე პირზე ინფორმაციის გადაცემასა და რაიმე სახის სარეკლამო შეთავაზების ტიპის შეტყობინებების დაგზავნას .  საიტის ოპერატორები უფლებას იტოვებენ იმოქმედონ კანონსი შესაბამისად, თუ მიღებულია მოცემული სახის ინფორმაცია , მათ შორის „სპამ“ ტიპის ელქტრონული შეტყობინება. საიტი იყენებეს „გუგლი“-ს მიერ მოწოდებულ  ვებ-ანალიტიკურ მომსახურებას , ვერსიას “Google”. რაც გულისხმობს ტექსტურ ფაილებს , რომლებიც ინახება თქვენს სისტემაში რათა ხელი შეუწყოს თქვენს მიერ საიტის გამოყენებას. ინფორმაციის დაგენერირება ხდება ბმულის სახით , რომელიც ავტომატურად ინახება  Google სერვერზე, აშშ-ში. თუმცა, თუ IP ანონიმირებულია , მოცემულ საიტზე IP მისამართი გადაიცემა შემოკლებით  , ევროკავშირის წევრ ან   ევროპის ეკონომიკური ზონის შეთანხმების მქონე ქვეყნებში.

მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ხდება IP მისამართის სრული ლინკის ასახვა Google  სერვერზე და შემდეგ მისი შეკვეცა. IP მისამართი, რომელიც თქვენი ბროუზერის დახმარებით გადაიცემა სერვერზე, არ ნისნავს იმას, რომ ის შეინახება სხვა დანარჩენ იფორმაციასთან ერთად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ, ინტერნეტ-ბროუზერის ფუნქციების დახმარებით არ გასცეთ ინფორმაცია ლინკის სახით თქვენი კომპიუტერიდან, თუმცა ამ შემთხვევაში გარკვეული შეზღუდვებით იყენებთ ჩვენი კომპანიის ვებ-გვერდს. 

ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ  ქვემოთ მოცემული ლინკი და ჩამოთვიერთოთ  დასაინსტალირებელი პროგრამა:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

სადაც,   Google იყენებს "_anonymizeIp()" გაფართოვებას, რისი დახმარებითაც, თქვენი IP მისამართი სერვერს გადაეცემა შეკვეცილი ფორმით.

Steinway & Sons  2014  წელი