STEINWAY Hrvatska
Klaviri

ODRICANJE OD PRAVNE ODGOVORNOSTI

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ

Sadržaj ove internetske stranice izrađen je s osobitom pažnjom. Ipak, ne možemo garantirati točnost i potpunost ovog sadržaja, ili njegove ažurnosti. Kao davatelj usluga odgovorni smo za svoj sadržaj na ovoj internetskoj stranici. Ipak, davatelji usluga nisu dužni nadzirati informacije koje prenosi ili pohranjuje treća strana niti istraživati okolnosti koje su indikativne za nezakonite radnje. Svaki zahtjev prema zakonskom pravu za uklanjanje ili onemogućavanje korištenja ovih informacija ostaje bez učinka. Ipak, odgovornost u ovom smislu moguća je samo od trenutka saznanja o stvarnoj povredi. Nakon obavijesti o takvoj povredi, uklonit ćemo sadržaj bez odgađanja.

Odgovornost za poveznice

Naša internetska stranica sadrži poveznice prema vanjskim internetskim stranicama nad kojima nemamo nadzor. Zbog toga ne možemo preuzeti odgovornost za njihov sadržaj. Povezane internetske stranice provjerene su u vrijeme pisanja zbog mogućih povreda zakonskih propisa. Nismo utvrdili nikakav nezakonit sadržaj prilikom stvaranja poveznica. Ipak, stalni nadzor nad povezanim internetskim stranicama nije moguć bez konkretnog dokaza o povredi propisa. Nakon obavijesti o bilo kakvoj povredi bez odgađanja ćemo ukloniti poveznicu prema povezanoj internetskoj stranici.

Autorsko pravo

Operateri ove internetske stranice ulažu napore za poštivanje autorskih prava drugih i za korištenje njihovih radova ili onih iz javnog područja djelovanja. Sadržaj i djela na tim stranicama koje su stvorili operateri internetskih stranica podliježu zakonu o autorskom pravu. Prilozi treće strane obilježavaju se kao takvi. Reprodukcija, izmjena, distribucija ili bilo koji oblik korištenja izvan ograničenja autorskog prava zahtijeva pisani pristanak tog autora ili kreatora. Preuzimanje i kopiranje dijelova ove internetske stranice dopušteno je samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Pravila o zaštiti privatnosti

Prikupljanje osobnih podataka (npr. ime i prezime, adresa, e-mail adresa) vrši se dobrovoljno gdje god je to moguće. Posjetitelji mogu uvijek koristiti internetsku stranicu i naše usluge bez davanja osobnih podataka dok god je to moguće. Ovime se izričito protivimo korištenju podataka o kontaktu koji su zakonom propisani za objavljivanje trećih strana za slanje neželjene reklame i informativnog materijala. Operateri internetskih stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji ako se primaju neželjene informacije o oglašavanju, uključujući i neželjene e-mail poruke.

Prikupljanje osobnih podataka (npr. ime i prezime, adresa, e-mail adresa) vrši se dobrovoljno. Svi osobni podaci prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Posjetitelji mogu uvijek koristiti internetsku stranicu i naše usluge bez davanja osobnih podataka dok god je to moguće. Ovime se izričito protivimo korištenju podataka o kontaktu koji su zakonom propisani za objavljivanje trećih strana za slanje neželjene reklame i informativnog materijala. Operateri internetskih stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji ako se primaju neželjene informacije o oglašavanju, uključujući i neželjene e-mail poruke. Ova internetska stranica koristi Google Analytics, analitičku internetsku uslugu koju omogućuje Google, Inc. („Google”). Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke pohranjene u vašem sustavu za olakšavanje analize vašeg korištenja internetske stranice. Informacije prikupljene kolačićima o vašem korištenju internetske stranice prenose se na Google poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se pohranjuju. Ipak, ako se uključi anoniman IP na ovoj internetskoj stranici, Google će skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma Europskog gospodarskog prostora.

Samo iznimno potpuna IP adresa poslat će se Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će se skratiti. U ime operatera ove internetske stranice Google koristi ovu informaciju za procjenu vašeg korištenja internetske stranice, kako bi sažeo izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici i osigurao drugim povezanim službama korištenje internetske stranice i općenito interneta za operatera. IP adresa koja se prenosi vašim preglednikom povezana s Google Analyticsom neće se povezati s bilo kojim drugim Googleovim informacijama. Korištenje kolačića možete spriječiti odabirom odgovarajućih postavki na vašem pregledniku, ali molimo imajte na umu da takav odabir može značiti vašu nemogućnost korištenja svih postavki na ovom internetskom portalu do najveće moguće mjere. Isto tako, možete spriječiti da se informacije objedinjene kolačićem o vašem korištenju internetske stranice (uključujući vašu IP adresu), prikupljaju i šalju Googleu kao i Googleova obrada ovih informacija preuzimanjem i instaliranjem uključivanja preglednika koji je dostupan na sljedećoj poveznici: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). S obzirom na raspravu o korištenju analitičkih alata (Google Analytics) punih IP adresa, naglasili bismo da ova internetska stranica koristi prošireni Google Analytics „_anonymizeIp()" i tako se ove IP adrese obrađuju u skraćenom obliku kako bi onemogućili osobnu identifikaciju.

Steinway & Sons 2014