STEINWAY Danmark
Danmark

Steinway klaver

Kender du forskellen mellem Steinways flygler og klaverer? Når det kommer til produktionen er der ingen forskel. Både flyglerne og klavererne bliver lavet det samme sted, bruger de samme materialer, teknologi og produktionsprocesser - og det er de samme dedikerede håndværkere der laver klavererne som flyglerne.Kvaliteten af et klaver er derfor den samme høje kvalitet. Den eneste forskel mellem flyglerne og klavererne er deres udseende. På grund af den samme konstruktion, blandt andet den samme høje kvalitet i sangbunden og stemmestokken, så anses Steinways opretstående klaverer for at være de bedste på markedet.

Kontakt os

This could be your instrument.

Try it out now.

Make an appointment
Callback Service Callback Service Contact Contact